Warws a Logisteg

Yn Plushies4u, rydym yn deall pwysigrwydd logisteg warysau effeithlon ar gyfer rhedeg busnes tegan moethus llwyddiannus.Mae ein gwasanaethau warws a logisteg cynhwysfawr wedi'u cynllunio i symleiddio'ch gweithrediadau, gwneud y gorau o'ch cadwyn gyflenwi a sicrhau bod eich cynhyrchion yn cael eu cyflwyno'n amserol.Gyda'n harbenigedd a'n hymrwymiad i ragoriaeth, gallwch ganolbwyntio ar dyfu eich busnes wrth i ni drin y logisteg.

Pa wledydd y mae Plushies4u yn cynnig gwasanaethau dosbarthu?

Mae pencadlys Plushies4u yn Yangzhou, Tsieina ac ar hyn o bryd mae'n cynnig gwasanaethau dosbarthu i bron bob gwlad, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, Mecsico, y Deyrnas Unedig, Sbaen, yr Almaen, yr Eidal, Ffrainc, Gwlad Pwyl, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Sweden, y Swistir, Awstria, Iwerddon , Romania, Brasil, Chile, Awstralia, Seland Newydd, Kenya, Qatar, Tsieina gan gynnwys Hong Kong a Taiwan, Korea, Philippines, Malaysia, Indonesia, Gwlad Thai, Japan, Singapore a Cambodia.Os yw cariadon doliau moethus o wledydd eraill eisiau prynu gan Plushies4u, anfonwch e-bost atom yn gyntaf a byddwn yn rhoi dyfynbris cywir a chost cludo i chi ar gyfer cludo pecynnau Plushies4u i gwsmeriaid ledled y byd.

Pa ddulliau cludo sy'n cael eu cefnogi?

Yn plushies4u.com, rydym yn gwerthfawrogi pob cwsmer.Gan mai boddhad cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth bob amser, rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cludo i ddiwallu anghenion pob cwsmer.

1. Express llongau;

Yr amser cludo fel arfer yw 6-9 diwrnod, a ddefnyddir yn gyffredin FedEx, DHL, UPS, SF sef y pedwar dull cludo cyflym, ac eithrio anfon cyflym o fewn tir mawr Tsieina heb dalu tariffau, bydd llongau i wledydd eraill yn cynhyrchu tariffau.

2. Cludiant awyr;

Mae amser cludo fel arfer yn 10-12 diwrnod, mae cludo nwyddau awyr yn dreth wedi'i chynnwys i'r drws, ac eithrio De Korea.

cludo nwyddau 3.Ocean;

Yr amser cludo yw 20-45 diwrnod, yn dibynnu ar leoliad y wlad gyrchfan a'r gyllideb cludo nwyddau.Mae cludo nwyddau o'r cefnfor yn dreth sydd wedi'i chynnwys wrth y drws, heb gynnwys Singapore.

Cludiant 4.Ground

Mae Plushies4u wedi'i leoli yn Yangzhou, Tsieina, yn ôl y lleoliad daearyddol, nid yw'r dull cludo tir yn berthnasol i'r rhan fwyaf o wledydd;

Tollau a Threthi Mewnforio

Mae'r prynwr yn gyfrifol am unrhyw ddyletswyddau tollau a threthi mewnforio a allai fod yn berthnasol.Nid ydym yn gyfrifol am oedi a achosir gan y tollau.

SYLWCH: Mae'r cyfeiriad cludo, yr amser cludo, a'r gyllideb cludo i gyd yn ffactorau a fydd yn effeithio ar y dull cludo terfynol a ddefnyddiwn;

Bydd amseroedd cludo yn cael eu heffeithio yn ystod gwyliau cyhoeddus;bydd gwneuthurwyr a negeswyr yn cyfyngu ar eu busnes ar yr adegau hyn.Mae hyn y tu hwnt i'n rheolaeth.